+36 30 095 2701

uh.ravsavofpen@ofni

Házirend Zenés-táncos rendezvények

1. sz. melléklet
HÁZIREND

  1. A Házirend célja:

Jelen Házirend célja, hogy a Házirend személyi és területi hatálya alá tartozó személyek részére magatartási szabályokat határozzon meg annak érdekében, hogy az Alapítvány által meghirdetett zenés táncos rendezvény zavartalanul megtartásra kerülhessen.

  1. A Házirend személyi hatálya

Jelen házirend a zenés-táncos rendezvényen részt vevő személyekre illetőleg minden személyre kiterjed, aki a rendezvény területére belép.

 

  1. Értékek behozatalával, megőrzésével kapcsolatos szabályok

Felhívjuk Jelentkező figyelmét arra, hogy a rendezvényre nagyobb értékű ékszert, eszközt stb. ne hozzon magával, ezen eszközök eltűnésével, esetleges károsodásával kapcsolatban az Alapítvány a felelősségét teljes mértékben kizárja.

 

  1. Magatartási szabályok a rendezvény területén

 

A Jelentkező a rendezvényen való tartózkodása során köteles betartani valamennyi jogszabályi rendelkezést, az ÁSZF-et, illetőleg a jelen Házirendet. A Jelentkező saját jogainak gyakorlása során köteles tiszteletben tartani más személyek jogait, köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel mások személyét, testi avagy lelki épségét, egészségét, életét sértheti vagy veszélyezteti. A Jelentkező köteles a természet védelmére is fokozottan ügyelni, a szemetet a kifejezetten e célból létesített hulladéktárolókba elhelyezni.

14 éves kor alatti személyek avagy cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személyek csak felnőtt, cselekvőképes kísérővel jogosultak a rendezvény területére belépni.

 

Alkoholfogyasztásra vonatkozó rendelkezések:

18 év alatti személyek részére tilos az alkohol fogyasztása, vásárlása.

A rendezvényre alkoholt behozni tilos, kizárólag a rendezvény területén található vendéglátóipari egységben árusított ital, illetőleg étel fogyasztható a rendezvény területén. Bódító, kábító hatású anyagok fogyasztása avagy a rendezvény helyszínére történő behozatala tilos.

 

Dohányzással kapcsolatos szabályok:

A rendezvényen csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.

 

Elektronikus hírközlő eszközök, telefonok használata:

A Jelentkező jogosult a rendezvényen kizárólag saját célra, otthoni felhasználásra hang/és vagy képfelvételt készíteni, amelyet nem jogosult sem kereskedelmi, sem értékesítési célból felhasználni. Az Alapítvány teljes mértékben kizárja kártérítési felelősségét, amennyiben a rendezvény résztvevői ezen pont megszegésével bármely más résztvevő személyiségi jogait megsértik.

 

 

 

Veszélyes eszközök:

A rendezvényre belépő személyek szúró- avagy vágóeszközt, illetőleg tűzgyújtásra szolgáló eszközt, fegyvert, avagy testi épségre veszélyes egyéb eszközt nem hozhatnak magukkal. 40*35 centiméternél nagyobb kézitáskát, hátizsákot a rendezvényre behozni tilos.

 

 

Élő állatokra vonatkozó szabályok:

 

A rendezvény területére kizárólag pórázon vezethető, szájkosárral és megfelelő bilétával ellátott olyan állat hozható, amely rendelkezik a szükséges védőoltásokkal. Ezen tények meglétét az Alapítvány avagy az általa megbízott személy jogosult a belépéskor avagy későbbiekben is ellenőrizni, bármely feltétel hiányossága esetén az állat a rendezvényre nem hozható be. Az állatot a teljes rendezvény alatt pórázon kell tartani és a szájkosarat is a rendezvény teljes időtartama alatt viselnie kell.

 

Házirend megsértésének lehetséges következménye

 

A Házirend megsértéséért, összeférhetetlen magatartásért a Jelentkező a rendezvény helyszínéről kitiltható, onnan eltávolítható, illetőleg esetleges károkozó magatartásért kártérítés, megfizetésére kötelezhető.