+36 30 095 2701

uh.ravsavofpen@ofni

A Népfőiskola keretei közt rendszeresen hirdetünk meg tudásátadó eseményeket, képzések, workshopok formájában. Nézze meg aktuális eseményeinket!

„Ha egy évre tervezel, ültess rizst; ha húsz évre tervezel, ültess fákat; ha a következő generációknak tervezel, tanítsd az embereket.”        (közmondás)

A szűkebb és tágabb szülőhelyhez való kötődés erősítésének hangsúlyos szerepe, hogy ismerjük és éljük meg a mindennapokban a kultúránkhoz kapcsolódó mindennapi vagy épp ünnepekhez kötődő élményeket. Gyakoroljuk a hagyományos mesterségeket, ismerjük meg a földhöz, természethez, hagyományos életmódhoz kapcsolódó szokásokat, tudást.

Gyakorlatorientált képzéseinken azért dolgozunk, hogy élményszerűen hozzuk közelebb a résztvevőkhöz a hagyományok, kézművesség, önellátás, családi élet harmóniájához kapcsolódó témákat, és hazatérve az új ismereteket beépíthessék a mindennapok tevékenységeibe.

Vállaljuk felnőttképzések, workshopok szervezését

szövésképzés

A Vasvár Népfőiskola tevékenységéhez kapcsolódóan több tématerülettel összefüggő képzés került kifejlesztésre, amelyek tanusítványt adó felnőttképzés formájában akár más helyszíneken is megvalósíthatóak.

Vállaljuk:

  • Képzések előkészítését, szervezését
  • Felkészült oktatók biztosítását, felkérését
  • Helyszín biztosítását, catering szervezését
  • Regisztrációk lebonyolítását automatizált folyamatokkal támogatva az ügyfélélményt
  • Képzés lebonyolítását
  • Felnőttképzési dokumentáció elkészítését
 
 Amennyiben olyan esemény szervezésében gondolkodik, amely nem felnőttképzés, de megtalálja tevékenységeink, programjaink közt, keresenn minket bizalommal. Segítünk a megvalósításban!

Választható engedélyezett képzések

A tűzzománc alapjai

30 órás képzés, melynek célja a tűzzománc, mint nagy hagyományokkal rendelkező képzőművészeti és iparművészeti technika alapjainak megismerése.

A képzésben résztvevők magabiztosan, önállóan képesek lesznek a kezdő szintű, teljes zománcozási folyamatot véghez vinni az iszapzománcozás díszítési módjainak alkalmazásával.

A képzésen saját tervek alapján egyedi, kisebb-nagyobb ékszerek, képek, használati tárgyak készülnek.

Hagyományos ácsmunkák fatechnikái

30 órás képzés, melynek célja, a hagyományos építészeti kultúra fa építészetének egy részébe való mélyebb betekintés nyújtása, és gyakorlati feladatok megoldása.

A képzés során a résztvevők bepillantást nyerhetnek a faszerkezetű épületek felújításába, vagy teljes újra építésébe hagyományos kézi famegmunkáló eszközök segítségével, hagyományos fakötések alkalmazásával. Megismerik a tájegységek szerinti faépületeket: funkció, építési korok, technológiák fejlődése, használatuk szerint.

Biokertész leszek

48 órás képzés.

A képzés során a résztvevők megtanulják a biokertészet alapjait. Képesek lesznek saját kertet tervezni, a zöldségkultúrák igényeit, a vetésforgó és a növénytársítás szabályait figyelembe véve.

Ismereteket szereznek a bio növényvédelemről, a kártevők és kórokozók okozta károkról, ezek megelőzéséről és a kialakult problémák kezeléséről.

Megismerkednek a Bio minősítési eljárással, az őstermelővé és kistermelővé válás folyamatával, betekintést nyerve a gazdálkodás piaci oldalába is.

A résztvevők az ökológia kertek egyéb, fontos „összetevőivel” is megismerkednek, mint a komposztálás tudománya, helyes ízgazdálkodás, madár-, és állatbarát kert, és a gyümölcsfák telepítése, gondozása, metszése.

A képzés érinti az alternatív kertgondozást (magaságyások, hidegágy, fóliasátras gondozás, mikrozöldek és ehető virágok).

Drónpilóta kompetenciák alapjainak elsajátítása

20 órás képzés, melynek célja a megfelelő és magabiztos, alapszintű szaktudás elméleti átadása, felkészítés a hatósági vizsgára, továbbá a megszerzett szaktudás gyakorlatban, valós helyzetekben történő, vészhelyzetet elkerülő alkalmazása.

A nem egységes jogszabályi környezetben való eligazodás segítése. Iránymutatás az illetékes szakhatósági szervek, valamint vizsgakövetelmények bemutatásával, naprakész szabályozási és technikai ismeretek átadása.

A pilóta nélküli légi járművek felhasználási területeinek bemutatása, továbbá legelterjedtebb szegmensének, a videó- és fotófelvétel készítésének gyakorlati bemutatása, alkalmazása.

Élményparaszt programra épülő Élménygazdaság

30 órás képzés, melynek célja, hogy a termelő, agroturisztikai szolgáltató, vidékfejlesztő, vagy ilyen tevékenységet tervező résztvevő:

– élje át és sajátítsa el az élményközpontú programkialakítás módszertani elemeit és tudnivalóit,

– ismerje a tervezéshez, megvalósításhoz kapcsolódó módszertant, szempontrendszereket, alapszintű szabályokat, hálózati partnerek, forrásanyagok elérhetőségét,

– képes legyen saját élményprogram megtervezésére, megvalósítására,

– legyen tisztában az őstermelői, alapvető kistermelői, és azon belül a vendégasztal szolgáltató jogi szabályaival, higiéniai követelményeivel, nyilvántartási, dokumentációs követelményeivel,

– sajátítson el egy alapvető üzleti tervezést, árképzési szempontokat,

– sajátítsa el, ismerje a nonverbális, verbális kommunikációs módszereket, azonosítva az egyes célcsoportok számára használt kommunikációs csatornát,

– lássa át és próbálja ki a social média adta lehetőségeket.

Hagyományőrző magyar cukrászat

40 órás képzés, melynek célja a védett cukrászati termékek, illetve a magyar hagyományok szerint készítendő termékek ismertetése, bemutatása és gyakorlati oktatása.

A képzés során a résztvevők megismerik az eredeti Dobos torta, Eszterházy torta, Indiáner, Rigó Jancsi, Krémes és a Francia krémes készítését, továbbá a népszerű hagyományos különleges termékek közül (HKT) az omlós és a leveles tepertős pogácsa előírásait és a készítés folyamatát.

A képzés célja a hagyományok tiszteletén és az értékmentésen túl a szakmai irányelvek megismerése, azok pontos gyakorlati alkalmazása.

Népi szövés-fonás

30 órás képzés. A képzésben résztvevők megismerkednek a népi szövés és fonás történetével, alapjaival.

Megismerik a népi mesterségben használandó alapanyagokat, eszközöket, valamint a tervezés és a mintázás lehetőségeit, egyéni tervek alapján saját használati tárgyakat készítenek.

A képzés a szövés technikája során, a különböző egyszerű kézi eszközök használatát mutatja és tanítja meg a résztvevők számára. A fonással a gyapjú feldolgozásának, a fonál, mint alapanyag elkészítésének műveletét ismerteti meg.

A közösségi permakultúra alapjai

30 órás képzés, melynek célja, hogy a résztvevőkkel megismertesse a permakultúra elméleti és gyakorlati alapjait. A permakultúra egy ökológiai alapokon nyugvó életmód megtervezésének módszertana. Alapvetése, hogy a természet mintáit és törvényszerűségeit követve olyan életet, otthont, kertet, közösséget és üzleti vállalkozást tudunk teremteni, ami minden élet előnyére válik, regenerálja a Földet és társadalmilag igazságos.

A tananyag bepillantást enged a permakultúra alapjaiba, de elsősorban nem a kertészeti vonalra koncentrál (ahonnan az irányzat is kiindult), hanem átfogóbb kép átadására törekszik. Közvetett célja e képzésnek a helyi ökologikus alapokra épülő közösségek formálódásának támogatása, és ezen keresztül a vidéki Magyarország népességmegtartó képességének növelése.

Halljunk szót! - Vőfélység gyakorlata

30 órás képzés. Célunk egy gyakorlati szemléletmód, ismeret, tudás átadás azoknak, akik kedvet, tehetséget éreznek a „vőfélységre”, vagy csak kíváncsiak a vőfélység mai helyére, szerepére esküvők, lakodalmak, leánykérések, stb… családi rendezvények alkalmával. Tudjuk, vőfélynek születni kell, de ha már meg van a motiváció, a tehetség és a mesterséget nem tudja már megtanulni a nagyapától, apától, nagyon fontos és hasznos információkat tanulhatnak a résztvevők, hogy kikerüljék az alaphibákat.

Célunk egy olyan szemlélet és eszköztár megismertetése a résztvevőkkel, melyek révén a legkülönfélébb helyzetekben is improvizálni lesznek képesek a „rájuk bízott” lakodalomban, és megőrzik annak méltóságát, megfelelő keretet biztosítanak a napnak.

Célunk, hogy a résztvevők a nehezen kezelhető, konfliktusos helyzetekben is képesek legyenek az együttműködés helyreállítására.

Zsúpkéve készítés

40 órás képzés, melynek során a résztvevők egy ma már ritkaságszámba menő mesterség, a zsúpfedés készítéséhez szükséges építőanyag, a zsúpkéve készítést ismerhetik meg. Ezáltal egy olyan tudással lesznek gazdagabbak, mely lehetővé teszi, hogy egy egyszerű növényből pusztán emberi erővel és némi fortéllyal értékes építőanyagot hozzanak létre. Ennek az építőanyagnak zsúpkéve a neve és tájházak, népi műemlék épületek és szabadtéri múzeumok (skanzenek) épületeinek hagyományos héjazataként szolgálnak.

Célunk, hogy egy lényegre törő, egyszerű képzés keretei között lehetőséget teremtsünk egy régi népi fortély megtanulására, mely napjainkban is piacképes tudást jelenthet szorgalmas emberek számára.

Amennyiben a meglévő engedélyezett képzéseink valamelyikével kapcsolatos kérdése van, vagy szeretné, ha az Ön közelében is megvalósulna a program, keressen bennünket bizalommal

Új felnőttképzések fejlesztése

Ha átgondolta milyen felnőttképzésre lenne igénye, és nem találja a fenti listában, keressen minket bizalommal. Az Ön igényeinek megfelelő felnőttképzést megtervezzük, felnőttképzési szakértő bevonásával kidolgozzuk, és segítjük a megvalósítást is.