+36 30 095 2701

uh.ravsavofpen@ofni

Kárpát-medencei Népfőiskolai hálózat 2023. évi működési támogatása

NFH01/IV/581-3/2024/KOZOSMUVFO Kárpát-medencei Népfőiskolai hálózat 2024. évi működési támogatása

Kedvezményezett: Népfőiskola Alapítvány

Közreműködő: Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány

Megvalósítási időszak: 2024. március 1 – 2025. február 28.

 

Népfőiskolánk a megvalósítandó céljaként, tervezett eredményeként határozta meg ismét, hogy jelen program keretében fenntartsa a korábban létrehozott népfőiskolai intézményrendszert, a Vasváron és térségében zajló népfőiskolai tevékenységek folyamatosságát: Továbbá célunk, hogy megfelelő szakmai kapacitás álljon rendelkezésre ahhoz, hogy folyamatosan fenntartható programkínálatot tudjunk biztosítani a térségben (régióban) élők számára. A „népfőiskolai központ” engedélyes és kiviteli szintű tervei már rendelkezésre állnak, a kapcsolódó városi és térségi oktató helyszínek infrastrukturális és eszközfejlesztése folyamatban van. Idei évi fő feladatunk a már megvalósult helyszíneink berendezése és a programokba történő szerves bekapcsolása.

Mindezek révén szeretnénk közelebb kerülni ahhoz az elképzeléshez, hogy valóban nagytérségi (régiós) szinten tudjon működni a Népfőiskola, és identitás-erősítő programjai és képzései révén évente minimum 2-3.000 ember életében tudja segíteni a biztos érték-alapok kialakulását, illetve megerősödését. Emellett, – a hálózati együttműködés erősítésével – minimum 30-40 partnerszervezettel szeretnénk közvetlenül is szakmai kooperációba lépni a népfőiskolai célok megvalósítása tekintetében.

 

A tervezett szakmai tevékenység ismertetése:

 1. A nagytérségi Népfőiskola központi beruházásának előkészítése, kiegészítő beruházások megvalósítása, eszközbeszerzés:
 • Népfőiskolai Központ kiviteli tervei elkészültek, támogatási forrás rendelkezése állása esetén indítható a beruházás,
 • Tervezés:
 • a Népfőiskolai Központnak helyt adó ingatlan szomszédságában működik a termelői piac, ehhez kapcsolódóan elkészül egy fedett rendezvénytér kiviteli terve, mely a szerdai piacnapokon az időjárási körülményeket ellensúlyozza, egyéb napokon kültéri rendezvény helyszínként funkcionálhat,
 • az Ízes Vidék Gasztroműhely mellett található Cukrászüzem áttervezése: cukrászműhely és 2. gasztroműhely funkciók kialakítása érdekében.
 • Kivitelezés:
 • Az előző támogatási időszakban helyszíneinken megkezdett beruházásait folytatjuk, mivel esetükben hosszú távú hasznosítással számolunk.
 • Az oszkói régi iskola épületében kialakított Ízes Vidék Gasztroműhely oktató programjai mellett Kézműves műhelyek és apartmanok kivitelezése is megtörtént, ezek berendezése szükséges ahhoz, hogy programhelyszínként funkcionálhassanak. Jelen támogatási ciklusban a beruházás 2. üteme valósul meg alábbi elemekkel: a tetőtérben tároló funkció, a bejárat előtt az udvar térkövezése, napelemes rendszer bővítés.
 • A vasvári Békeház épületében, valamint az oszkói szőlőhegyen lévő pajtaépületben szervezett képzések, táborok, tudás-átadó események nagyszámú látogatót vonzanak, és az ezekből befolyt regisztrációs díjak is segítik a népfőiskola működésének fenntarthatóságát, a tervezett kivitelezési projektelemek ezen helyszínek fejlesztéseit hívatottak megvalósítani.
 • Szolgáltatásfejlesztéshez és funkcióbővítéshez kapcsolódóan valósítanánk meg eszközvásárlást (infrastruktúrális-eszközpark továbbfejlesztése; Népfőiskolai táborok megtartásához szükséges alapinfrastruktúra kialakítása; programok, illetve rendezvények lebonyolításához szükséges eszközigény biztosítása; funkcionális tereink berendezéséhez és üzemeléséhez szükséges eszköz háttér biztosítása valósulna meg, sport, szabadidős programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések);

 

 1. Képzések és tudásátadó programjaink megvalósítása:

 

 • Képzések és tudásátadó programok a népfőiskolai tematikánk alapján az előző támogatási időszakban szerzett tapasztalatok alapján kerülnének megvalósításra akkreditált és nem akkreditált felnőttképzések vagy workshopok keretében. A következő témákat felölelve: a Kolostori/ történeti iskola (régészeti műhellyel együtt); Egészség, harmónia, család; Irodalom, kultúra; Tanít a mester (kézművesség és népi építészet); Helyi gazdálkodás (kert, helyi termék, önellátás); Innováció és Média; Tehetség támogató programok lebonyolításával, vagy a közösségi gasztronómiai-eseményeket felölelő rendezvények megvalósítása keretében a térség különböző életkorú lakossági csoportjai is bevonásra kerülnének programjainkba. Ebben az időszakban szeretnénk elindítani a „Településfejlesztési kollégiumot”, több népfőiskolával együttműködve, ahol alapvetően a belső erőforrásokra (természeti-, épített- és szellemi kulturális örökség, közösségi tudás, stb.) alapozott település- és térségfejlesztés módszertanával, jó gyakorlataival ismertetnénk meg az érdeklődő településvezetőket.
 • Közösség- építő szabadidős- és sport programok szervezése: a népfőiskola hatókörében működő aktív közösségeket támogatva (pl. helyi, térségi értéknap, családi nap, kerékpáros élménytúrák, közösségi sportágválasztó, stb.)

 

 • Szolgáltatásfejlesztés:

Szolgáltatásfejlesztési tevékenységeink beindulása után, a térségben folyamatosan törekednénk a Népfőiskola termékpalettájának bővítésére – továbbfejlesztenénk bevétel termelő irányvonalainkat is, pl. gasztronómiai-workshopok tartása, népfőiskolai konyha szolgáltatásainak bővítése, népszerűsítése minél szélesebb körben, szálláshely-szolgáltatásaink lehetőségének továbbfejlesztése, kialakított stúdiónk teljes kihasználtságára építve további szolgáltatások ajánlása.

 

A hálózati együttműködések fejlesztésének elősegítése érdekében a szakmai programjaink megvalósításába alapvetően azt a szakmai-szervezeti kört kívánjuk bevonni, akikkel az elmúlt 10 évben is együtt szerveztük a népfőiskolai tevékenységet a térségben. Mellettük az egyes programok, képzések szintjén bevonásra kerülnek további oktatók, és szeretnénk kiépíteni további partnerségi együttműködéseket is vármegyei-régiós és országos, valamint határon átnyúló szinten is.

A megvalósítandó programok legszélesebb körben a Vasvári járásban, illetve a Vasi-Hegyhát Natúrpark területén élőket érintik. Eddig megvalósított programjaink során is már a legkisebb korosztály bekapcsolása is megvalósult az identitás-erősítő programjainkba, szoros együttműködést fenntartva a térségi óvodákkal és általános iskolákkal. Számukra elsősorban a helyi értékeket, hagyományokat megismertető programokat, vetélkedőket kínálunk. A térség további korosztályainak bevonása tematikus programjaink keretében történik meg.

Nagytérségi szinten, -a Lakitelek Népfőiskolával folyamatosan egyeztetve – területi- és tematikus együttműködések erősítésével szeretnénk hozzájárulni a hálózati közös célkitűzéseinkhez. Területi alapon elsősorban a Dunántúlon, valamint a határ túloldalán működő népfőiskolákkal, várományos szervezetekkel, illetve népfőiskolai programban gondolkodó közösségekkel erősítenénk az együttműködést (tematikus szakmai műhelynapok szervezésével, több a népfőiskolai szervezetet éríntő kezdeményezések elindításával, a hálózaton belüli információáramlás, illetve a közös kommunikáció szakmai támogatásával).

Tematikus hálózati programok együttműködésben való kidolgozását, illetve elindítását is tervezzük a hálózatban együttműködő szervezetekkel közösen, alapvetően a következő tématerületek mentén (induló javaslat, ami a későbbi közös műhelymunkák eredményeként változhat még):

 1. „Tanít a Mester” (kézművesség, népi építészet, – népfőiskolák, kézműves közösségek és szakmai partnerek együttműködésének erősítésével)
 2. „Tájházak útja” (a régióban működő tájházak és népfőiskolák kooperációjának erősítése a népi kultúrához kapcsolódó komplex tudás-átadási program megfogalmazásával)
 3. „Helyben vagyunk” (népfőiskolák szerepének erősítése a helyi termék előállításhoz kapcsolódó tudás-átadás területén)
 4. Értéktár program (innovatív megoldások kidolgozása és bevezetése a régióban, -pl. érték-túravezető képzés, virtuális érték-túrák bevezetése, stb.)
 5. „Közösségben a fiatalokkal” (hálózati együttműködés elindítása a fiatalok bevonására, aktivizálására)
 6. „Szőlőhegyek gazdagsága” (a helyi identitás-megőrzésben nagy szerepet játszó szőlőhegyi közösségek szakmai támogatása népfőiskolai eszközök és módszerek segítségével)
 7. Településfejlesztési kollégium, – Tudás-átadás az Érték- és Közösség vezérelt településfejlesztésért
 8. Identitás-erősítő programok Vas Vármegyében (az előző időszakban elkezdett program folytatásaként, hálózati együttműködés erősítése, települési „identitás-hálózat” szakmai támogatása, Vármegyei együttműködési fórum működtetése (vármegyei értéktár bizottság, vármegyei önkormányzat, NMI és más szakmai szervezetek bevonásával)

 

Új/megújult tématerületeink:

 • Táncoktatás, néptáncoktatás, táncházak szervezése is szerepel terveink között, mint új/megújult tématerület. Célirányos együttműködés az Élő forrás hagyományőrző egyesülettel.
 • Ifjúsági, közösségi és sportprogramok kiterjesztése, ehhez a volt Szakközépiskola tornatermének és udvarának használata az Önkormányzattal együttműködve.
 • Az egynapos workshopok, előadások mellett többnapos programokat tervezünk kézművesség, gasztronómia témakörben.
 • Népzenéből és a világzenéből merítő koncerteket (Szentkúti esték) szervezünk, valamint többnapos Gasztrokulturális fesztivál hagyományát teremtjük meg Vasváron.
 • Nyitott szakmai napok szervezése is szerepel terveink között.

Létrejött E-skola online oktatási központunk, ehhez további oktatófilmek készítése

Vasvár Népfőiskola