+36 30 095 2701

uh.ravsavofpen@ofni

Kárpát-medencei Népfőiskolai hálózat 2023. évi működési támogatása

NFH01/IV/1096-3/2023 Kárpát-medencei Népfőiskolai hálózat 2023. évi működési támogatása

Kedvezményezett: Népfőiskola Alapítvány

Közreműködő: Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány

Megvalósítási időszak: 2023. január 1 – 2024. április 30.

Népfőiskolánk a megvalósítandó céljaként, tervezett eredményeként határozta meg ismét, hogy jelen program keretében fenntartsa a korábban létrehozott népfőiskolai intézményrendszert a Vasváron és térségében zajló népfőiskolai tevékenységek folyamatosságát biztosítva ezáltal, továbbá célunk, hogy megfelelő szakmai kapacitás álljon rendelkezésre ahhoz, hogy folyamatosan fenntartható programkínálatot tudjon biztosítani a térségben (régióban) élők számára. Emellett cél a „népfőiskolai központ” kiviteli szintű megtervezése, valamint a kapcsolódó városi és térségi oktató helyszínek infrastrukturális és eszközfejlesztése, valamint a programokba történő szerves bekapcsolása.

Mindezek révén szeretnénk közelebb kerülni ahhoz az elképzeléshez, hogy valóban nagytérségi (régiós) szinten tudjon működni a Népfőiskola, és identitás-erősítő programjai és képzései révén a működésének első évében tapasztaltakhoz hasonlóan ismét minimum 5-600 ember életében tudja segíteni a biztos érték-alapok kialakulását, illetve megerősödését. Emellett, – a hálózati együttműködés erősítésével – minimum 30-40 partnerszervezettel szeretnénk közvetlenül is szakmai kooperációba lépni a népfőiskolai célok megvalósítása tekintetében.

A tervezett szakmai tevékenység ismertetése:

 1. A nagytérségi Népfőiskola központi beruházásának előkészítése, kiegészítő beruházások megvalósítása, eszközbeszerzés:
 • Népfőiskolai Központ kiviteli terveinek elkészítése,
 • A jelenleg is használatban álló funkcionális terek fejlesztésének tervezési feladatainak megvalósítása (a Népfőiskola által használati megállapodás keretében használt oszkói iskolaépületnek „Helyi termék innovációs és oktatóközpont” céllal történő hasznosításának megterveztetése, valamint az Oszkó- szőlőhegyen található Pajta épület funkcionális terveztetése);
 • Építési beruházás keretében az előző támogatás keretében megkezdett beruházások folytatása, funkcionális tereink fejlesztése valósulna meg (Domonkos Kolostor további felújítása, Helyi termék központ kialakítása, Stúdió tovább fejlesztése, Oszkó-szőlőhegyi Pajta épület funkcionális fejlesztésének megvalósítása);
 • Szolgáltatásfejlesztéshez és funkcióbővítéshez kapcsolódóan valósítanánk meg eszközvásárlást (infrastruktúrális-eszközpark továbbfejlesztése; stúdió technikai berendezések beszerzése; Népfőiskolai táborok megtartásához szükséges alapinfrastruktúra kialakítása; programok, illetve rendezvények lebonyolításához szükséges eszközigény biztosítása; funkcionális tereink berendezéséhez és üzemeléséhez szükséges eszköz háttér biztosítása valósulna meg);
 1. Képzések és tudásátadó programjaink megvalósítása:
 • Képzések és tudásátadó programok a népfőiskolai tematikánk alapján az előző támogatási időszakban szerzett tapasztalatok alapján kerülnének megvalósításra akkreditált és nem akkreditált felnőttképzések vagy workshopok keretében. A következő témákat felölelve: a Kolostori/ történeti iskola (régészeti műhellyel együtt); Egészség, harmónia, család; Irodalom, kultúra; Tanít a mester (kézművesség és népi építészet); Helyi gazdálkodás (kert, helyi termék, önellátás); Innováció és Média; Tehetség támogató programok lebonyolításával, vagy a közösségi gasztronómiai-eseményeket felölelő rendezvények megvalósítása keretében a térség különböző életkorú lakossági csoportjai is bevonásra kerülnének programjainkba. Ebben az időszakban szeretnénk elindítani a „Településfejlesztési kollégiumot”, több népfőiskolával együttműködve, ahol alapvetően a belső erőforrásokra (természeti-, épített- és szellemi kulturális örökség, közösségi tudás, stb.) alapozott település- és térségfejlesztés módszertanával, jó gyakorlataival ismertetnénk meg az érdeklődő településvezetőket.
 • Közösség- építő szabadidős- és sport programok szervezése: a népfőiskola hatókörében működő aktív közösségeket támogatva (pl. helyi, térségi értéknap, családi nap, kerékpáros élménytúrák, közösségi sportágválasztó, stb.)
 • Szolgáltatásfejlesztés:

Szolgáltatásfejlesztési tevékenységeink beindulása után, a térségben folyamatosan törekednénk a Népfőiskola termékpalettájának bővítésére – továbbfejlesztenénk bevétel termelő irányvonalainkat is, pl. gasztronómiai-workshopok tartása, népfőiskolai konyha szolgáltatásainak bővítése, népszerűsítése minél szélesebb körben, szálláshely-szolgáltatásaink lehetőségének továbbfejlesztése, kialakított stúdiónk teljes kihasználtságára építve további szolgáltatások ajánlása.

A hálózati együttműködések fejlesztésének elősegítése érdekében a szakmai programjaink megvalósításába alapvetően azt a szakmai-szervezeti kört kívánjuk bevonni, akikkel az elmúlt 10 évben is együtt szerveztük a népfőiskolai tevékenységet a térségben. Mellettük az egyes programok, képzések szintjén bevonásra kerülnek további oktatók, és szeretnénk kiépíteni további partnerségi együttműködéseket is megyei-régiós és országos, valamint határon átnyúló szinten is.

A megvalósítandó programok legszélesebb körben a Vasvári járásban, illetve a Vasi-Hegyhát Natúrpark területén élőket érintik. Eddig megvalósított programjaink során is már a legkisebb korosztály bekapcsolása is megvalósult az identitás-erősítő programjainkba, szoros együttműködést fenntartva a térségi óvodákkal és általános iskolákkal. Számukra elsősorban a helyi értékeket, hagyományokat megismertető programokat, vetélkedőket kínálunk. A térség további korosztályainak bevonása tematikus programjaink keretében történik meg.
Nagytérségi szinten, -a Lakitelek Népfőiskolával folyamatosan egyeztetve – területi- és tematikus együttműködések erősítésével szeretnénk hozzájárulni a hálózati közös célkitűzéseinkhez. Területi alapon elsősorban a Dunántúlon, valamint a határ túloldalán működő népfőiskolákkal, várományos szervezetekkel, illetve népfőiskolai programban gondolkodó közösségekkel erősítenénk az együttműködést (tematikus szakmai műhelynapok szervezésével, több a népfőiskolai szervezetet éríntő kezdeményezések elindításával, a hálózaton belüli információáramlás, illetve a közös kommunikáció szakmai támogatásával).

Tematikus hálózati programok együttműködésben való kidolgozását, illetve elindítását is tervezzük a hálózatban együttműködő szervezetekkel közösen, alapvetően a következő tématerületek mentén (induló javaslat, ami a későbbi közös műhelymunkák eredményeként változhat még):

 1. „Tanít a Mester” (kézművesség, népi építészet, – népfőiskolák, kézműves közösségek és szakmai partnerek együttműködésének erősítésével)
 2. „Tájházak útja” (a régióban működő tájházak és népfőiskolák kooperációjának erősítése a népi kultúrához kapcsolódó komplex tudás-átadási program megfogalmazásával)
 3. „Helyben vagyunk” (népfőiskolák szerepének erősítése a helyi termék előállításhoz kapcsolódó tudás-átadás területén)
 4. Értéktár program (innovatív megoldások kidolgozása és bevezetése a régióban, -pl. érték-túravezető képzés, virtuális érték-túrák bevezetése, stb.)
 5. „Közösségben a fiatalokkal” (hálózati együttműködés elindítása a fiatalok bevonására, aktivizálására)
 6. „Szőlőhegyek gazdagsága” (a helyi identitás-megőrzésben nagy szerepet játszó szőlőhegyi közösségek szakmai támogatása népfőiskolai eszközök és módszerek segítségével)
 7. Településfejlesztési kollégium, – Tudás-átadás az Érték- és Közösség vezérelt településfejlesztésért
 8. Identitás-erősítő programok Vas Vármegyében (az előző időszakban elkezdett program folytatásaként, hálózati együttműködés erősítése, települési „identitás-hálózat” szakmai támogatása, Vármegyei együttműködési fórum működtetése (vármegyei értéktár bizottság, vármegyei önkormányzat, NMI és más szakmai szervezetek bevonásával)
Vasvár Népfőiskola